top of page

UTAK 2020 Workshop

Hatıralarla Bağlantılı Seslerin 3 Boyutlu Form Oluşturma ve Nesne Üretiminde Kullanılması

Tool Shed
Tool Shed

İLGİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER

10 kişilik kontenjanın tamamı ilk günden doldu

Çalıştaya katılabilmek için gereken bilgilerin girişi için lütfen aşağıdaki veri girişi butonuna tıklayın:

Hatıralar, nesnelerle olan ilişkilerimizde nesenin bizler için anlam ve değerini belirlemede başka yollar ile elde edilemeyecek getiriler sunar. Ancak alışıldık üretim yöntemleri ile yapılabilen kişiselleştirme örnekleri, üretim tekniklerinin doğası gereği, bu getirilerden faydalanmaktan uzaktır. Sahibi ile bağ kuramayan nesneler/ürünler, işlevlerini kaybetmeseler bile kullanıcılarıyla olan ilişkilerini kaybetmekte ve ömürleri dolmadan dünyadaki çöp yığınının bir parçası haline gelirler.

 

Bu çalıştay kişiler için hatıralarla ilişkili seslerin birer nesneye dönüştürülmesi üzerine kurgulanmıştır. Bu konu kapsamında kişiselleştirilmiş ürün tasarım ve üretiminde kişiye özel verilerin (hatıralarla ilgili seslerin) kullanılması ile nesnelerin anlam ve değerini arttırmayı hedefleyen bir birlikte tasarım süreci prototipi ile ilgili geri bildirimler almak amaçlanmaktadır. Çalıştay kapsamında katılımcılardan onlara bir anıyı çağrıştıran ve duygusal bir önemi olan bir ses kaydı getirmeleri istenmekte ve daha sonra bu ses kayıtları, doktora çalışması kapsamında geliştirilmiş bilgisayar ortamında bir arabirimle, katılımcılar tarafından üç boyutlu bir forma dönüştürülecektir. Çalıştay kapsamında, oluşturulan bu form, formun oluşturulmasındaki süreç ve katılımcıların deneyimleri hakkında katılımcılarla görüşmeler yapılacaktır.

bottom of page