top of page

1

Yapısal Rapor

7 adet 65cm çapında 1cm et kalınlığında PLA malzemesinden imal edilecek spiralin taşıdığı 32 metre yüksekliğindeki heykel yapısının 3 boyutlu analitik modeli oluşturulup ölü yük ve deprem yükü analizleri yapılmıştır.

 

Analiz sonucunda malzeme kapasitesinin azaltılmamış deprem yükleri (R=1) altında oluşan azami gerilmelerin 8-10 kat üzerinde olduğu anlaşılmıştır.

 

Konsol olarak çalıştığında depremde 95 cm mertebesinde yanal deplasman yapan heykelin ara kat döşemesi seviyesinde her iki yönde kablolar ile desteklenmesi durumunda tepe deplasmanların da kabul edilebilir seviyelere düştüğü (25 cm, %0.8 tepe ötelenmesi) anlaşılmıştır.

Hazırlayan:
Dr. İsmail Ozan Demirel
RAN Danışmanlık Proje Mühendislik Ltd. Şti.

Genel Müdür

2

Heykel Oluşumu ve Alan Yerleşimi

Videoyu sesi açarak izleyin

3

Heykel 3D Printing Çözüm Ortağı

Firma ile ön görüşme sağlanmış ve olası üretim yöntemleri tartışılmıştır. Buraya tıklayarak firmanın bu yönteme özel hazırladığı sayfaya ulaşılabilir.

Mobil üretim imkanıyla eserin konumlanacağı alanda üretimi mümkün kılan 6 eksenli KUKA robot kollar ve bütünleşik çalışan geri dönüştürülebilir/biyobozunur PLA pellet extrusion ile 3D printing olanağı bulunmaktadır.

bottom of page